Sv Lucentis wordt ondersteunt door de onderstane bedrijven!

Onze sponsoren

Hogeschool van Hall Larenstein en Hogeschool NHL Stenden


Poolcentrum All-In Leeuwarden

Studievereniging Lucentis is opgericht door studenten van Hogeschool van Hall Larenstein en Hogeschool NHL Stenden. Wij worden gesteund en bijgestaan door deze scholen.

Jarenlang komen wij vier keer per jaar bij een bij Poolcentrum All-In. Met een prachtige samenwerking kunnen wij een avondje te rust te komen en poolen met leden en een drankje. 

Recruitmentbureau Xelvin

Vanaf 2024 zijn wij een samenwerking aangegaan met het mooie bedrijf Xelvin. Dit is een recruitmentbureau met verschillende werkgroepen voor verschillende werkvelden. Met de werkgroep ‘Laboratorium’ werken wij samen om activiteiten te organiseren en steunen wij elkaar door kennis van het werkveld te delen.